Lagt ut 06.feb.2019

Stavanger Judoklubb

Innkalling til årsmøtet 2019

Stavanger judoklubb inviterer til årsmøtet 6 mars kl 19:00, møte avholdes på møterommet i Siddishallen.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Endring av styrets sammensetning
Forslag til vedtak: Styre skal bestå av syv medlemmer, og to varamedlemmer. I tillegg til styret skal vi ha to ungdomsrepresentanter.
Kontrollkomiteen foreslås nedlagt, da denne var en forsøksordning, men ikke har hatt noen funksjon i året som har gått.

11. Foreta følgende valg
a) Leder
b) to styremedlem, to vara
c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan
d) 2 revisorer
e) Representanter til årsmøte i Judo Region Vest (JRV), ting og møter i de organisasjoner/ idrettslaget vi er tilsluttet og til Norges Judoforbund
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.